Second Opinion

Besi- Chefsrekrytering kvalitetssäkrar dina egna interna och externa rekryteringar

Second Opinion

Söker ditt företag extra säkerhet och kvalitet i rekryteringsprocessen? Utöver våra vanliga rekryterings- och bemanningstjänster erbjuder vi även kompetensbaserad och opartisk bedömning av kandidater när du tar hand om rekryteringen själv. Det kan handla om externt rekryterade kandidater, men lika ofta är vi involverade när företag vill genomföra interna rekryteringar och önskar en objektiv Besi Second Opinion.

Tomas Blomster har en lång erfarenhet av personbedömningar och är certifierad av flera olika internationella testverktyg för att bedöma kandidater.

För ett bolag kan det handla om att se över vilken kompletterande kompetens en ledare behöver, likväl som att utveckla den beslutsfattande styrkan i ledningsgruppen. Ibland finns även behovet att få en objektiv expertbedömning på ledarskapet eller en second opinion av en potentiell kandidat för att bekräfta ert val. Vidare kan det även handla om att stödja ert bolag i en onboarding-process för en nyrekryterad ledare eller specialist.

Vi lyfter utvecklingen

Genom att använda assessments från Besi- Chefsrekrytering säkerställer ni aktuella beteenden och kapacitet. Assessments kan tillämpas på två sätt, för utveckling av befintlig personal samt för rekrytering av ny. En fördjupad personbedömning ger kunskap och förståelse om kandidatens beteende i arbetsrelaterade situationer. Med detta beslutsunderlag kan ni avsevärt minska risken för felrekrytering. Det bidrar även till förståelse för kandidatens motivation och drivkrafter. Analysen ger information om personens styrkor och utvecklingsområden samt förståelse för i vilka situationer som kandidaten kommer ha lättare för, respektive uppleva mer som en utmaning. Analysen fungerar även utmärkt som underlag till framtida coachning och utveckling av individen.

Alla branscher utvecklas ständigt. Om ett bolag ska vara redo för framtidens utmaningar behöver företagen utvärdera vad ni har idag, men även identifiera vad ni behöver framöver. Gapet som blir där emellan är måttet på de förändringar ni behöver göra för att organisationen ska kunna utvecklas.

Second Opinion från Besi- Chefsrekrytering

Inledande samtal

Testning

Intervju av kandidat

Analys & rapportering

Kvalitetssäkrade testverktyg

Besi- Chefsrekrytering använder sig av kvalitetssäkrade testverktyg för att kartlägga specialistens och chefens personliga egenskaper och kapacitet, samt genomför kompetensbaserade djupintervjuer med professionell utvärdering och validering av testresultaten. Bolagets Auktoriserade Executive Search Konsulter har djupgående kompetens när det gäller personbedömningar av ledare och specialister och är certifierade inom åtskilliga testverktyg.

Hos Besi- Chefsrekrytering tror vi att ledarskap är nyckeln till en organisations framgång. Ett gott situationsanpassat ledarskap till medarbetarna och situationen gör stor skillnad och medför ofta engagerade medarbetare som vill prestera. Hos Besi har våra rekryteringskonsulter egen chefserfarenhet och åtskilliga praktiska insikter kring ledarskap och coachning.

Testverktygen i fokus

Assessio

Assessio är ett internationellt kvalitativt beprövat testverktyg genom tester såsom Map och Matrigma där framtida potential bedöms och kompetensbaserad rekrytering används. För att stoppa diskriminering på arbetsmarknaden måste vi börja använda oberoende vetenskapliga verktyg och fatta beslut baserade på objektiva data istället för vår magkänsla. Ett testverktyg som Assessio bedömer en kandidats potential och ger rekryteringsprocessen ökad kvalitet, minskat bias, ökad effektivitet samt mer data.

Assessment Engine

Assessment Engine tillhandahåller en korrekt, kostnadseffektiv och tydlig information om individers prestationer och beteende på jobbet. För Besi var valet självklart att välja Assessment Engine som testverktyg genom dess modernitet och grund i svensk forskning med framstående forskare inom psykometri som initiativtagare, Sofia Sjöberg, Doktor i Psykologi och Anders Sjöberg, Professor vid Stockholms universitet som forskar i urvalsmetoder.

”Verktyget skapar standardiserade bedömningar av individuella egenskaper som personlighet och kognitiv förmåga på ett giltigt, tillförlitligt och effektivt sätt. Allt vi gör är grundat i gedigen forskning och baserat på vetenskaplig bästa praxis.”

- Citat Anders Sjöberg

”Fantastiskt att kunna leverera två framstående testverktyg till våra kunder. Assessio som tydligt bedömer potential och Assessment Engine där man kan eliminera mänskliga fel och subjektivitet i tolkningen av resultaten som ger förtroende i beslutsfattandet – idag och framåt.”

- Citat Tomas Blomster

Intresserad av att veta mer om Second Opinion?

Kontakta Besi- Chefsrekrytering så hjälper vi er under hela rekryteringsprocessen!