Interim Management

Genom vår långa erfarenhet har vi byggt upp ett betydande nätverk med personer med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter.

Interim Management

Vi tillsätter interimschefer inom alla branscher och nivåer. Genom vår långa erfarenhet har vi byggt upp ett betydande nätverk med personer med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi hjälper dig gärna att snabbt hitta rätt interimschef och ledare.

Arbetsmarknaden i norra Sverige har förändrats i snabb takt. Företagen tampas med en rad förändringar, nya regler och en arbetsmarknad där det kan vara svårt att attrahera nya medarbetare. Arbetsmarknaden har generellt ändrat form och gått mot fler flexibla anställningsformer, vilket innebär fler frilansare, projektanställningar och vikarier men också en ökande efterfråga på interimskonsulter. För många företag innebär denna flexibla arbetsmarknad att det har blivit betydligt svårare och mer resurskrävande att rekrytera och hålla kvar personal.

Besi är övertygad att det finns ett behov av nytänkande som utmanar de traditionella arbetssätten och arbetsprocesserna. Här kan en affärsmodell för ett bolag som baseras på en kombination av tillsvidareanställda och interimskonsulter göra stor skillnad. Huvudsakligen därför att våra seniora interimskonsulter tack vare sin kompetens på kort tid kan avlasta och skapa resultat.

Nytänkande rekrytering av Interimkonsulter

Att anställa en interimskonsult innebär att denne medarbetare jobbar på ett tillfälligt kontrakt via Besi – ert bolag får en resurs som ska hjälpa er verksamhet med specifika uppgifter under en kortare eller längre tidsperiod. Att anställa en interimskonsult kan innebära att denne har flera olika parallella uppdrag eller ett i taget. Interimskonsulten kan vara placerad rent fysiskt hos dig eller arbeta på distans. Konkret ”hyr” du som organisation en särskild resurs av Besi och slipper således en lång rekryteringsprocess.

Executive Search är en strukturerad metodik för chefsrekrytering. För att säkerställa hög kvalitet i rekrytering av ledare krävs breda kunskaper om näringsliv och offentlig verksamhet kombinerat med förmåga att analysera individers kompetens och personlighet.

Fördelar med en interimskonsult

Hos Besi ställer vi professionella interimskonsulter till förfogande på ledningsnivå med olika bakgrunder som alla bevisat att de på kort tid kan göra stor skillnad.

Simpel process

Ingen omfattande rekryteringsprocess.

Flexibelt upplägg

Kommer till bolaget för att utföra ett konkret uppdrag.

God kompetens

Seniora ledare med massor av erfarenhet

Effektiv rekrytering

Kommer till bolaget för att utföra ett konkret uppdrag.

Intresserad av att veta mer om Interim Management?

Kontakta Besi- Chefsrekrytering så hjälper vi er under hela rekryteringsprocessen!