Executive Search i Norrbotten & Västerbotten

För noggranna & genomarbetade rekryteringsprocesser

Säkerställ en hållbar rekrytering

Executive Search är en strukturerad metodik för chefsrekrytering. För att säkerställa hög kvalitet i rekrytering av ledare krävs breda kunskaper om näringsliv och offentlig verksamhet kombinerat med förmåga att analysera individers kompetens och personlighet.

Inom vår Executive Search – verksamhet rekryterar vi chefer och specialister till unika fasta arbeten. Våra kunder är allt från entreprenöriella start-ups till börsnoterade bolag och offentlig sektor. Den gemensamma nämnaren är att de söker framtidens främsta kompetens som kan utvecklas tillsammans med dem.

Tomas Blomster är en av tjugofem Auktoriserade Executive Search Konsulter i Sverige

Tomas Blomster är en av tjugofem Auktoriserade Executive Search Konsulter i Sverige. Genom att anlita en Auktoriserad Executive Search Konsult garanteras en gedigen och säkerställd erfarenhet av chefsrekrytering.

Alla ESK-medlemmar har genomgått en särskild prövning med intervjuer och referenstagning samt genomgått en etikutbildning.

En Auktoriserad Executive Search Konsult har därför kompetensen att driva en Executive Search-process som inkluderar alla krav som ställs på hög kvalitet, etik och kompetens genom hela processen. 

100% matchning vid specialistroller

Hos Besi- Chefsrekrytering tillsätts även specialisttjänster genom Executive Search metodiken. Executive Search är ett gediget hantverk där Besi proaktivt identifierar, attraherar och rekryterar rätt kompetens till er organisation.

Besis starka nätverk, metodik och erafarenhet av chefsrekrytering i norra Sverige säkerställer alltid den bästa tillgängliga kompetensen på marknaden till ditt bolag. Vidare lägger vi stort fokus på en kandidats personlighet och ledarskapsstil så att matchningen blir 100% från alla håll.

Vi tror att en förutsättning för att lyckas med Executive Search är en tät dialog, transparens och ett ömsesidigt förtroende mellan alla parter i processen.

Vårt verksamhetsområde innefattar bland annat Skellefteå, Boden, Piteå, Luleå, Umeå och Gällivare med omnejd. 

Viktiga faktorer för en framgångsrik rekryteringprocess

Noggrannhet och en förmåga att förstå kundens behov och krav på kandidaten. Att ha bra förståelse för marknaden och som rekryteringskonsult kunna identifiera ledande talanger och de mest lämpade kandidaterna med hänsyn till företagets framtida mål och den rådande kulturen som finns inom den aktuella organisationen. Besi- Chefsrekrytering är dedikerade till att leverera högsta möjliga standard och vi lägger stor vikt vid att bygga starka och långvariga relationer med våra kunder.

För en omfattande och mer hållbar rekryteringsprocess rekommenderas att anlita en auktoriserad konsult som har erfarenhet av Executive Search. Vi på Besi är auktoriserade konsulter inom Executive search och har lång erfarenhet av skräddarsydda rekryteringslösningar för våra kunder. Vi sätter stort värde på att få vara en del av en process som tar ert företag till nästa nivå.

Genom att använda sig av en tillförlitlig och gedigen metod när ni ska rekrytera organisationens nästa seniora ledare eller chef säkerställer ni inte bara att företaget anställer en ledare med rätt kompetens  och erfarenhet utan även en person som passar in i företagets kultur och värderingar. 

Hur ser en övergripande process ut inom Executive search?

Nedan visar vi en översiktig beskrivning, kontakta Besi om du vill veta mer!

1. Analys & rådgivning

ESK-konsulten upprättar tillsammans med uppdragsgivaren befattningsbeskrivning samt kravprofil för den aktuella positionen.

2. Sökning

ESK-konsulten definierar sökområden (branscher och befattningar) samt approcherar möjliga kandidater med presentation av det aktuella uppdraget.

3. Urval

Ett antal kandidater väljs ut och intervjuas och granskas för att säkerställa kompetenser och förväntningar från båda parter.

4. Presentation

ESK-konsulten väljer ut och presenterar de mest lämpliga kandidaterna med hänsyn till den aktuella kravprofilen.

5. Uppföljning

Efter val av kandidat och påbörjad anställning följer ESK-konsulten upp med både uppdragsgivare och kandidat.

Besi- Chefsrekrytering Auktoriserade av ESK

Intresserad av att veta mer om Executive Search?

Kontakta Besi- Chefsrekrytering så hjälper vi er under hela rekryteringsprocessen!